Kontakta oss

Tidsbokning till AMEKAs arbetsterapeuter:
Capio Läkarhus i
- Hjortmossen, Trollhättan
0520-47 45 00
- Lödöse 0520-40 50 60

Älvängens Läkarhus 0303-441100

Kontakt:
info@ameka.se

070-2344024 (Kerstin Åkesson-Östberg)
070-6438883 (Eivor Carlsson)

Postadress
AMEKA Arbetsterapi
Munkerödsvägen 4A
444 32 Stenungsund


Vilka är vi?

AMEKA är ett personalägt företag med lång erfarenhet av att bedriva rehabilitering och hjälpmedelsverksamhet på kommun- och primärvårdsnivå. Vi har haft olika vårdavtal sedan 2001.

Sedan hösten 2014 arbetar vi med primärvårdsrehab inom Vårdval Rehab genom underleverantörsavtal som vi nu har med Capio Läkarhus och Älvängens Läkarhus. På dessa rehabmottagningar finns även fysioterapeuter/sjukgymnaster som vi samarbetar med.

Våra arbetsterapeuter har lång erfarenhet av primärvårdsrehabilitering och har stor kompetens inom olika behandlingsområden,

Vad gör vi?

Vi vänder oss till dig som behöver hjälp med att förbättra din aktivitetsförmåga i vardagen, tex vid handskador, artros, kognitiv funktionsnedsättning, reumatiska o neurologiska sjukdomar och överansträngningssyndrom.

Du besöker oss på mottagningen, om du inte kan ta dig till rehabenheten finns möjlighet till hembesök.

Arbetsterapeuten gör en bedömning av ditt rehabiliteringsbehov med inriktning på att återta funktion och förmåga att klara vardagliga aktiviteter. Utifrån behoven som framkommer kan vi erbjuda träning/behandling, rådgivning, hjälpmedelsförskrivning och intyg för bostadsanpassning.

Var finns vi?

Vi arbetar för närvarande på Capios rehabmottagningar i Lödöse och Hjortmossen Trollhättan samt på Älvängens läkarhus.

Välkommen att kontakta oss!
Du behöver inte vara listad på vårdcentralen och inte heller ha någon läkarremiss för att komma till rehabmottagningen.